Duidelijk voor belastingdienst


Met betrekking tot belastingen en arbeidsinspectie kan de zelfstandige een Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) overhandigen. Van de verklaring en van het identiteitsbewijs van de zelfstandige maakt u een kopie bewaart deze in uw administratie, ook nadat de opdracht is uitgevoerd. Met een VAR WUO (winst uit onderneming) bent u gevrijwaard van aansprakelijkheid op het gebied van loonbelasting en sociale lasten van de persoon die u inhuurt. De zelfstandige is zelf verantwoordelijk voor werknemersverzekeringen zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

In een aantal gevallen geeft de Belastingdienst een VAR ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) af. Dit houdt in dat de opdrachtgever en de zelfstandige afspraken dienen te maken over wie verantwoordelijk is voor de afdracht van belastingen en premies. Leg dit ook vast in de opdrachtovereenkomst.