Geen verkapte loondienstconstructie


Het is niet mogelijk om een werknemer die voorheen volledig bij u in dienst was, vervolgens als zelfstandige dezelfde werkzaamheden te laten uitvoeren zoals dat in loondienst gebeurde. In dat geval kan de Belastingdienst de overeenkomst beschouwen als een voortzetting van het loondienstverband. Pas na zes maanden en een dag kunt u een voormalig werknemer weer in dezelfde functie aannemen als zelfstandig ondernemer.